Een diaconie is van oudsher een onderdeel van een kerkgenootschap dat zich toelegt op hulp bieden aan mensen in nood.

Een diaconie is van oudsher een onderdeel van een kerkgenootschap dat zich toelegt op hulp bieden aan mensen in nood.

De afgelopen eeuw nam de overheid die rol over met de verzorgingsstaat en kropen de kerken in hun schulp. Nu de overheid steeds meer terugtreedt is er weer een rol voor de kerken. Maar ze zijn te klein om ieder apart een grote rol te spelen. Maar als de diaconieën de handen ineen slaan kan dat als platform wél.