Voor acute hulp
(06) 33 74 71 79

Agenda

Bekijk hier alle geplande evenementen op een rijtje.

jan
29
vr
Kom erbij in Doetinchem @ Activiteiten tegen eenzaamheid (zie http://www.komerbijindoetinchem.nl)
jan 29 @ 09:00 – 10:00

Onder de noemer ‘Kom erbij-Blijf erbij’ hebben het Diaconaal Platform Doetinchem en een aantal andere organisaties in Doetinchem het initiatief genomen tot een brede coalitie tegen eenzaamheid. Op de website www.komerbijindoetinchem.nl kunt u dagelijks activiteiten vinden waar u aan deelt kunt nemen. Kom erbij!

.

jan
30
za
Kom erbij in Doetinchem @ Activiteiten tegen eenzaamheid (zie http://www.komerbijindoetinchem.nl)
jan 30 @ 09:00 – 10:00

Onder de noemer ‘Kom erbij-Blijf erbij’ hebben het Diaconaal Platform Doetinchem en een aantal andere organisaties in Doetinchem het initiatief genomen tot een brede coalitie tegen eenzaamheid. Op de website www.komerbijindoetinchem.nl kunt u dagelijks activiteiten vinden waar u aan deelt kunt nemen. Kom erbij!

.

jan
31
zo
Kom erbij in Doetinchem @ Activiteiten tegen eenzaamheid (zie http://www.komerbijindoetinchem.nl)
jan 31 @ 09:00 – 10:00

Onder de noemer ‘Kom erbij-Blijf erbij’ hebben het Diaconaal Platform Doetinchem en een aantal andere organisaties in Doetinchem het initiatief genomen tot een brede coalitie tegen eenzaamheid. Op de website www.komerbijindoetinchem.nl kunt u dagelijks activiteiten vinden waar u aan deelt kunt nemen. Kom erbij!

.

Kerkdienst Baptistengemeente @ Metzo College
jan 31 @ 10:00 – 12:00

Wij geloven we dat we door God geliefd zijn. Deze liefde heeft Hij laten zien door Jezus Christus. We zijn een kerk in de stad. Zoals Jezus hart had voor de mensen willen we kerk zijn met een hart voor mensen om ons heen in Doetinchem en de Achterhoek. We maken dit praktisch door elkaar te helpen en aan te vullen waar dat nodig is.
De diensten zijn iedere zondag om 10.00 uur. Van harte welkom!

Kerkdienst Pinkstergemeente @ Ulenhofcollege
jan 31 @ 10:00 – 12:00

Wij zijn een levendige en enthousiaste kerk, een gemeenschap van christenen. We geloven van harte in een persoonlijke God, een hemelse Vader, een God die zich openbaart en die tot ons spreekt door de Bijbel en door zijn Geest. We geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus, en willen Hem navolgen in ons dagelijks leven.

Iedere zondag beginnen we om 10:00 uur met koffie/thee en ontmoeting. De dienst begint om 10:30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Kerkdienst Protestantse gemeente @ Diverse locaties (zie www.pgdoetinchem.nl/homepagina)
jan 31 @ 10:00 – 11:30

Een proeftuin van vieren, omzien en verbinden. De Protestantse gemeente heeft drie wijkkerken, de zogenaamde vierplekken. Deze vierplekken hebben elk een eigen sfeer en manier van vieren. Ze vormen echter wel één kerk en hebben een gezamenlijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. Zie de website voor nadere informatie en locatiedetails.
Van harte welkom!

Kerkdienst Volle evangeliegemeente @ Mercuriusstraat
jan 31 @ 10:30 – 12:00

De Volle Evangeliegemeente is een eigentijdse gemeente in Doetinchem. We zijn begonnen met alleen de samenkomsten op zondagmorgen. Om de geestelijke groei van een ieder te bevorderen, zijn daar later wekelijkse bijbelstudies, bidstonden en bidden- en vastenweekenden bijgekomen. Op zondag komt de gemeente wekelijks op zondag samen om 10:30 uur. Iedereen is van harte welkom om een dienst bij te wonen.

Vieringen Maria Laetitiaparochie @ Diverse locaties (zie http://maria-laetitia.nl)
jan 31 @ 10:30 – 11:30

Onze parochienaam betekent ‘Mariavreugde’ en die naam zegt iets over wie wij als parochie willen zijn. Samen met Maria willen wij ons geloof in Jezus’ blijde boodschap in vreugde ervaren en uitdragen. Onze naam verbindt ons ook met ons verleden.

In 2010 zijn acht zelfstandige parochies opgegaan in de HH Maria en Laurentiusparochie en elf parochies in de Verrijzenisparochie. Uit deze twee parochies is in 2017 de Maria Laetitiaparochie ontstaan. Maria was dus één van de patronen van de parochies waaruit we ontstaan zijn. Vreugde verwijst onder andere ook naar de vreugde die Maria ervaren moet hebben toen zij tot het geloof kwam dat de Heer verrezen was.
Op de website kunt u lezen wanneer en hoe laat er diensten worden gehouden. Van harte welkom!

Kerkdienst Christelijk gereformeerde kerk (ochtend) @ Goede Herderkerk
jan 31 @ 11:15 – 12:30

Als Christelijk gereformeerde kerk, oftewel Goede Herderkerk, mogen we kerk van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat Hij voor ons centraal staat.  Elke zondag komen we samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Centraal in onze diensten staat de bijbel, Gods Woord. De diensten zijn om 11.15 en 18.00 uur. U bent van harte welkom!

Kerkdienst Christelijk gereformeerde kerk (avond) @ Goede Herderkerk
jan 31 @ 18:00 – 19:30

Als Christelijk gereformeerde kerk, oftewel Goede Herderkerk, mogen we kerk van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat Hij voor ons centraal staat.  Elke zondag komen we samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Centraal in onze diensten staat de bijbel, Gods Woord. De diensten zijn om 11.15 en 18.00 uur. U bent van harte welkom!