Voor acute hulp
(06) 33 74 71 79

Doetinchemse kerken slaan handen ineen en helpen waar geen helper is

DOETINCHEM – Onder de noemer Diaconaal Platform Doetinchem (DPD) verenigen diaconieën van zes Doetinchemse kerken zich om zo hulp te bieden aan de medemens. Het gaat hier om de diaconieën van de katholieke HH Maria Laetitiaparochie, de Protestantse Gemeente, de Baptistengemeente, de Pinkstergemeente, de Volle Evangeliegemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk

„Totaal zijn er ongeveer vijftien kerken actief in Doetinchem”, zegt Henk Dijk, namens de Protestantse Gemeente Doetinchem bestuurslid van het Diaconaal Platform. „Met een aantal andere kerken zijn we in gesprek om ook toe te treden. Aan het eind van het jaar hopen we dat tien kerken in het Diaconaal Platform zitten.”

Hulp bieden
Een diaconie is van oudsher een onderdeel van een kerkgenootschap dat zich toelegt op hulp bieden aan mensen in nood. „Hieruit is bijvoorbeeld ooit Iriszorg ontstaan en in Doetinchem verzorgingshuis D’n Ooiman en het ziekenhuis”, zegt Dijk.

„De afgelopen eeuw nam de overheid die rol over met de zgn. verzorgingsstaat en kropen de kerken in hun schulp. Nu de overheid steeds meer terugtreedt, is er weer een rol voor de kerken. Maar ze zijn te klein om ieder apart een grote rol te spelen. Maar als de diaconieën de handen ineen slaan, kan dat als platform wél.”

Geld
Enerzijds zal er door afdrachten van elke diaconie een potje met geld ontstaan om mensen te helpen maar ook om de organisatie van het DPD op te zetten. „Maar geld is zeker niet de hoofdmoot waar de DPD om draait”, zegt Marga Rutjes, bestuurslid namens de Pinkstergemeente. „Doel is mensen in nood praktisch te helpen. En dat kun je doen door de diaconieën te verbinden tot platform, zodat we van elkaar weten wat we doen en wat we te bieden hebben.”

Bron: De Gelderlander