Voor acute hulp
(06) 33 74 71 79

Over ons

Onder de noemer Diaconaal Platform Doetinchem (DPD) verenigen diaconieën van zes Doetinchemse kerken zich om zo hulp te bieden aan de medemens. Het gaat hier om de diaconieën van de katholieke Maria Laetitia Parochie, Protestantse gemeente Doetinchem, Baptistengemeente Doetinchem, Pinkstergemeente Doetinchem, Christelijk Gereformeerde Kerk en Volle Evangeliegemeente.

Gesprekspartners van het Diaconaal Platform Doetinchem zijn o.a:

Het Diaconaal Platform Doetinchem is opgericht in september 2016.

Visie:
Het Diaconaal Platform Doetinchem (DPD) staat in navolging van Christus ten dienste van een ieder die verblijft in de gemeente Doetinchem.
DPD zoekt de verbinding op het gebied van barmhartigheid en wil omzien naar hen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Het DPD ziet het als taak om de verbindende schakel te zijn tussen kerkelijke, maatschappelijke, vrijwilligers-, welzijns- en gemeentelijke organisaties.

Opdracht:
Het Diaconaal Platform Doetinchem zoekt gerechtigheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, sociaal isolement en/of slechte gezondheid, en daardoor niet meer mee kunnen doen. Het DPD doet dit op het gebied van diaconaal, sociaal en maatschappelijk terrein. Het DPD streeft naar samenwerking tussen kerken, maar houdt voor ogen dat elke aangesloten kerk zijn eigen identiteit bewaart.

Concreet wil het DPD meerwaarde creëren door:

  • eigen activiteiten
  • reeds bestaande activiteiten, uitgevoerd door de deelnemende kerken, ondersteunen
  • samenwerking ook daar waar al samenwerkingsvormen zijn (PAD, WORLD, Present)
  • effectief netwerk gebruiken voor het oplossen van acute problemen
  • in kaart brengen van witte vlekken en daarna voor invulling zorgen

Voor 2016-2017 is het thema ‘eenzaamheid’ gekozen.

Bestuur Diaconaal Platform Doetinchem:

henk-dijk Diaconaal Platform Doetinchem
Henk Dijk, voorzitter
namens de Protestantse Gemeente Doetinchem
henkdijk@dltmanagement.nl


Martin Liefrink, penningmeester
namens de Maria Laetitia Parochie
martinliefrink@gmail.com
Laura Vos, secretaris
namens de Baptistengemeente
secretaris@diaconaalplatform-doetinchem.nl