Voor acute hulp
(06) 33 74 71 79

Protestantse gemeente Doetinchem

Een proeftuin van vieren, omzien en verbinden.

De Protestantse gemeente heeft drie wijkkerken, de zogenaamde vierplekken.

Deze vierplekken hebben elk een eigen sfeer en manier van vieren. Ze vormen echter wel één kerk en hebben een gezamenlijke visie en missie. Elke vierplek geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan.