Voor acute hulp
(06) 33 74 71 79

WORLD Doetinchem

De Vereniging WORLD tracht de volgende (alfabetische volgorde) levensbeschouwelijke groeperingen te vertegenwoordigen, in samenwerking met de gemeente Doetinchem:

 • Alevieten
 • Antroposofische Vereniging
 • Het Apostolisch Genootschap
 • Bahai
 • Unie Baptistengemeente, Het Lichtpunt
 • Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Christengemeente LEEF
 • Gereformeerde Bond
 • Gereformeerde Gemeente
 • Humanistisch Verbond
 • Leger des Heils (korps Doesburg)
 • Moslims, Merkez Moskee
 • Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Pinkstergemeente
 • Protestantse Gemeente Doetinchem, PKN
 • Protestantse Gemeente Wehl, PKN
 • RK Maria Laetitia Parochie Doetinchem e.o.
 • RK Parochie H. Gabriël, Wehl e.o.
 • Vrijmetselaars, Loge Broedergetrouw
 • Zevende Dags Adventisten

Wat is WORLD?

In Doetinchem hebben de levensbeschouwelijke organisaties de handen in elkaar geslagen en dat in een harmonieuze samenwerking met de plaatselijke overheid. De gemeente Doetinchem erkent dat deze organisaties een belangrijke rol kunnen spelen in het oplossen van problemen in de samenleving en dat samenwerking tussen hen en de overheid belangrijk is.  Vandaar dat in 2010 WORLD is opgericht:

Werkoverleg Overheid, Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem.

WORLD heeft de status van een vereniging. Zij wil een centraal aanspreekpunt zijn zodat gestructureerd overleg gevoerd kan worden tussen de vereniging en de gemeente Doetinchem, m.n. op het gebied van religies en levensbeschouwingen, binnen het kader  van het sociale- en welzijnsbeleid van de gemeente. Verder kan de vereniging de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren.

WORLD is geen uitvoerende partij, maar vooral een organisatie die probeert te informeren en te verbinden. Zo is er een Sociale Gids uitgegeven, met allerhande informatie over hulpgevende instanties van de verschillende levensbeschouwingen.

Jaarlijks is  er een informatieve samenkomst over een thema dat ons raakt. Ook is er regelmatig overleg met de gemeente, c.q. de wethouder. WORLD stond aan de wieg van de schuldhulpmaatjes of zoals ze in Doetinchem heten: Vrijwilligers  Financiële Ondersteuning.

En WORLD is middels de cliëntgroep vrijwilligers vertegenwoordigd in de Sociale Raad. Het voornemen voor komend jaar is  een zingevingskalender voor Doetinchem samen te stellen.

Het bestuur van de vereniging wordt momenteel gevormd door:

 • Walter Rovers, voorzitter en lid van de R.K. Parochie
 • Tineke de Weert, secretaris en lid van de Nederland Gereformeerde Kerk
 • Joop Bokhove, penningmeester en lid van het Humanistisch Verbond
 • Naïm Erarslan, lid van de Merkez Moskee
 • Sieta Snippe, lid van de Protestants Gemeente Doetinchem

Harry Scharrenborg  (diaconaal consulent) ondersteunt het platform.

Secretariaat
Tineke de Weert
tel. (0314) 62 52 46
info@worldoetinchem.nl

http://worlddoetinchem.nl